برای تماس با مدیر عامل شرکت با شماره همراه روبرو تماس بگیرید : 09124617438

اعضای شرکت

user 11 - اعضای شرکت

نادر حسین زاده

متخصص ستون

متخصص ستون
متخصص سر ستون رومی
متخصص نور مخفی

user 14 - اعضای شرکت

ارسلان جاندوست

متخصص ابزار دور پنجره

طراح شابلونهای سینه کفتری
متخصص قرنیز و ابزار دور پنجره
متخصص نماهای چکشی

متخصص ستون های پیچی,تخت,گرد

متخصص نماهای کلاسیک

طراح نماسازی محیطی

user 12 - اعضای شرکت

فرشید حسین زاده

مدیر گروه

متخصص نمای کلاسیک
متخصص نما های شسته
متخصص طرح سنگ و چوب

user 13 - اعضای شرکت

مجید حسین زاده

متخصص نمای ویلایی

متخصص نما های مدرن
متخصص پا ستون و سر ستون رومی
متخصص نما های ویلایی

fa Persian
X