منوی دسته بندی

ستون

ستون

چندین نوع ستون وجود دارد که در قسمت‌های مختلف سازه‌ها استفاده می‌شود یک عضو ساختاری عمودی است که بارهای متمرکز زیادی حمل می‌کند. این بارها از یک سقف، صفحات کف، دال سقفی یا از یک تیر توسط ستون به طبقه یا پی‌ها منتقل می‌شوند.

از گذشته تا به امروز یکی از قسمت ها و اجزای اصلی نمای ساختمان به شمار می اید.


در داخل  ونمای ساختمان اگر تزیین خوبی مانند ابزار

رومی, سیمانی,مجسمه های برش داده شده وهمچنین سرستون های سیمانبری,پایهای رومی و…

اشته باشد مطمئنا تاثیر بسیاری درفضا سازی ودکوراسیون داخل ونمای ساختمان دارد

انواع ستون:

کله قندی ,گرد ,قاشقی , پیچی , چهارگوش, دایره ,نیلوفری , شسته  ,طرح سنگ , طرح چوب

انواع سرستون :

, کله گاوی , لانه زنبوری ,ساده ,کله قوچی ,هخامنشی,نیم گرد, طرح گل,حلزونی

ستون سیمانکاری با طرح و دلخواه شما مطابق با بودجه شما

تاریخچه

در معماری مصر باستان ایمهوتپ معمار ۲۶۰۰ سال پیش از میلاد از ستون  استفاده کرد که سطح کنده‌کاری شده آن‌ها نمایش دهنده دسته‌های نی بود. بعضی از زیباترین نمونه‌ها در ایران زمان امپراطوری هخامنشیان و در تخت جمشید دیده می‌شود. در کل به ۲ دسته سیمانی و فلزی تقسیم می‌شود. ستون‌هایی که در تخت جمشید و دیگر بناهای تاریخی ساخته شده‌است در حقیقت از اصول نری و مادگی برای درهم کشیدن استفاده می‌شود. این امر موجب یک تکه شدن انواع ستون‌ها می‌باشد که در شکوه وخلای این بناها و همچنین نقش ایستایی آن نقش مهمی دارد.

تاریخچه ستون

در معماری مصر باستان ایمهوتپ معمار ۲۶۰۰ سال پیش از میلاد از ستون  استفاده کرد که سطح کنده‌کاری شده آن‌ها نمایش دهنده دسته‌های نی بود. بعضی از زیباترین نمونه‌ها در ایران زمان امپراطوری هخامنشیان و در تخت جمشید دیده می‌شود. در کل به ۲ دسته سیمانی و فلزی تقسیم می‌شود. ستون‌هایی که در تخت جمشید و دیگر بناهای تاریخی ساخته شده‌است در حقیقت از اصول نری و مادگی برای درهم کشیدن استفاده می‌شود. این امر موجب یک تکه شدن انواع ستون‌ها می‌باشد که در شکوه وخلای این بناها و همچنین نقش ایستایی آن نقش مهمی دارد