اجرای ستون و سرستون سیمانی توسط گروه سیمانکارانانواع ستون و سرستون سیمانی

یکی از اصلی ترین قسمتهای ساختمان که میشود گفت بنیادی ترین اجزای آن است ستون ساختمان است که از وقتی که بشر با معماری دست و پنجه نرم میکرده همراهش بوده و پا به پای پیشرفت معماری ستون نیز اشکال و طرح ها و نماهای متفاوتی را تجربه کرده است . ولی در این میان یکی از زیباترین و مستحکمترین و ماندگارترین حالاتی که ستونها به خود گرفته و تجربه کر ده اند ستون سیمانی است که در همه سبکهای معماری میشود از آن استفاده کرد که زیبایی زائد الوصفی به ساختمان میبخشد که از انواع ستون سیمانی میشود به ستون ساده سیمانی,ستون گردسیمانی ,سیمان بری,قاشقی،کله قندی،سرستون کله گاوی،سرستون کله قوچی،ستون پیچی سیمانی،ستون شسته،رومی سیمانی و... اشاره کرد.
پیمانکاری نماکاری و سیمانکاری سیمانکاران با بیش از سی سال تجربه در زمینه سیمانکاری و به خصوص ستون و سرستون سیمانی با تجربه و سابقه بسیار درخشان در این زمینه آماده عقد قرار داد در زمینه اجرای هر گونه ستون و سرستون سیمانی در هر سطح و هر نقطه از کشور و سایر کشور ها میباشد.