نمای کلاسیک سیمانی

نمونه کار نمای کلاسیک سیمانی

یکی از زیباترین چهره هایی که ساختمانها در زمینه نما به خودش دیده نمای کلاسیک سیمانی است که ترکیبی از هنر,سادگی,زیبایی و خلاقیت است که امروزه به خاطر استحکام و دوام بسیار بالایش در هر شرایط به خصوص شرایط نمناک و سرد( که برای سایر نماها این شرایط یک فاکتور فرسایشی و نابودگر به حساب می آید )مورد توجه اکثر طرفداران زیبایی ساختمان قرار گرفته در این میان پیمانکاری سیمانکاران بر مبنای اصل رضایتمندی مشتریان و هموطنان تمرکز اصلی خود را روی این مقوله قرار داده و توانسته با ارائه بسیاری از نمونه کارها در این زمینه در سراسر کشور جایگاه خود را در اجرای نماهای کلاسیک سیمانی ساده و رومی هر روز مستحکمتر از روز قبل کند و  میشود به جرات بیان کرد که حرف اول را در اجرای نماهای کلاسیک در کشور را میزند.

سیمانکاری و نماکاری