طراحی محیط و کارهای تجسمی

 

طراحی محیط و کارهای تجسمی 

طراحی محیط و کارهای تجسمی

مختصری در مورد طراحی محیط و کارهای تجسمی

طراحی محیط و کارهای تجسمی 

طراحی محیط و کارهای تجسمی:

طبیعت در زندگی مدرن .

این واژه ایست که میتوان به این قسمت از سرویس ما به کار برد. استفاده از الهام ها و فاکتورهای طبیعت مثل چوب,سنگ,و بقیه الگوهای طبیعی دور از دسترس زندگی شهری و تلفیق آن با هنر و ذوق و سلیقه و علی الخصوص تجربه بالای استادکاران مجرب ما و همراه ساختن آن با سیمان و رنگ و سنگ و... و در نهایت ارائه و اجرای محیطهای بسیار زیبای ماندگار نماکاری از جمله خدماتی است که پیمانکاری سیمانکاران در طول این سالها به حول و قوه الهی توانسته از عهده این کار برآید و نمونه های بسیار زیادی را در این زمینه در سراسر کشور از خود به یادگار بگذارد.