ابزار سیمانی کلاسیک :

اطلاعات پروژه

سبک نمای سیمانی : ابزارهای سیمانی کلاسیک

محل اجرای پروژه : ایران ، نمک آبرود
کارفرما : آقای مهندس حقایق
تاریخ شروع پروژه : مرداد 97
تاریخ پایان پروژه : شهریور 97

توضیحات پروژه

این پروژه تحت نظارت مهندس حقایق در مرداد 97 در شهر زیبای نمک آبرود و در طرح ابزار سیمانی کلاسیک انجام گردید.