ابزار شسته رومی :

در این پروژه که در آبان ماه سال 97 در شهرستان زیبای چالوس اجرا شد سبک سیمانکاری ابزار شسته رومی اجرا گردید. شما میتوانید از پروژه ها و نمونه عکس های دیگر اجرا شده این گروه نیز در این سایت بازدید فرمائید.

ابزار شسته رومی

محل اجرای پروژه : ایران ، چالوس
مهندس پروژه : آقای مهندس فقیح عبدالهی
کارفرما : آقای عطارچیان
تاریخ شروع پروژه : آبان 97
تاریخ پایان پروژه : آذر 97