اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، شمال ، شهرک زمانی
مهندس طراح : آقای مهندس آریانپور
کارفرما : آقای مهندس آریانپور
تاریخ شروع پروژه : فروردین 98
تاریخ پایان پروژه : اردیبهشت 98

توضیحات پروژه

این پروژه در شهرک زمانی شمال و در سبک نمای رومی کلاسیک اجرا گردید.