نمای سیمان شسته
27
آگوست

نمای سیمان شسته

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

نمای سیمان شسته :

اجرای نمای سیمان شسته به چند روش زیر صورت می گیرد.

      1.  پس از زیرسازی با سیمان سیاه و کروم بندی صاف وتمیزبا ملات بعد اتمام سیمانکاری زیرین نوبت میرسد، به تقسیم بندی نما برای شیارای چهار سانتی که با استفاده از مصالح شیشه،وفوم یا آلمینیوم.
      2. بعد اینکه اندازه ها مشخص شد ،شروع به کار گذاشتن شیشه و یا آلمینیوم در اندازه های دلخواه به صورت عمودی می کنیم . وافقی البته این راهم باید درنظر گرفت، فاصله هر دهنه که شیشه گذاری شده یا فوم کار شده ،اگر فاصله مابین شیارا از یک متر ارتفاعش کم بود، میشود کار تمیزی رو اجرا کرد که اندازه استاندارد آن ۷۰ سانت میباشد .
      3. بعد اجرای شیشه گذاری یا چسباندن فوم نوبت میرسد به مصالح مورد نیاز سیمان شسته . تقریبا برای هر یک متر مربع یک کیسه پودر ویک کیسه سنگ دانه با دوبیل سیمان سفید که برای تعداد بیشتر که میخواهیم اجرا کنیم، هر پیمانه مامثل همان پیمانه سیمان نرمه کشیه
مطالعه بیشتر